La participació a fires és una de les activitats que fa que VAMMA tingui una projecció pública i les persones que hi passen s’informin de les seves activitats. És també una eina indispensable per aconseguir voluntaris i col·laboracions.

 

L’exposició de les activitats dutes a terme per VAMMA, mitjançant plafons informatius, el lliurament de plantes al públic, i donar informació a tothom interessat és una finestra oberta on es fa evident l’actitud positiva de VAMMA de construir, de “fer país”, de manera positiva i eficaç.